Vitajte

Nižný Orlík je obec na severovýchodnom Slovensku v regióně Horný Šariš. Správně spadá pod Prešovský samosprávny kraj, okres Svidník.

Nižný Orlík leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 257 m n. m. a v chotári 250 – 379 m n. m.

Slovensko - kraje

Prešovský kraj

Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára so svahmi rozčlenenými hlbokými eróznymi ryhami a výmoľmi pokrývajú mocné svahové hliny, v doline Ondavy náplavy štrkov a pieskov. Les je iba v okrajových častiach chotára.

V obci sa nachádza drevena zvonica z 18. storočia.

 (zdroj: Miroslav Kropilák, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Encyklopedický ústav SAV, Veda, 1977)